Hafan

Group meeting from above

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

Daw Ein Bro - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Bro Morgannwg ynghyd ag uwch arweinwyr o sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector o bob rhan o Fro Morgannwg i weithio mewn partneriaeth dros ddyfodol gwell.

Mae partneriaid y BGC wedi ymrwymo i gydweithio i wella gwasanaethau a lles ar draws Bro Morgannwg. 

Rydym wedi cyhoeddi Cynllun Lles lleol sy’n cynnwys ein gweledigaeth hirdymor i’r Fro a’n blaenoriaethau i wella lles lleol i bobl o bob oedran ac ym mhob rhan o’r Fro.

Amdanom ni:

Daw’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ynghyd ag uwch arweinwyr o sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector o bob rhan o Fro Morgannwg i weithio mewn partneriaeth dros ddyfodol gwell.  

Beth rydym yn ei wneud:

Drwy wrando ar ein cymunedau a defnyddio ystod o ddata ac ymchwil rydym yn cydweithio i wella lles cymdeithasol, economaidd, diwylliannol ac amgylcheddol.

Beth rydym yn ei wneud

Cyfarfodydd BGC:

Bydd y BGC yn cynnal o leiaf bum cyfarfod Bwrdd bob blwyddyn ac mae ein Cofnodion, Agendâu a Phapurau ar gael yma. 

 Cyfarfodydd

 

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board