Cyfarfodydd BGC

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn cwrdd tua phob deufis ac mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd diweddar ar gael isod.

Mae Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg yn craffu ar waith y bwrdd. Mae ystod o grwpiau partneriaeth yn gweithio ar draws y Fro sy’n adrodd i’r BGC. Os hoffech ddysgu mwy am y rhain cysylltwch â Thîm Strategaeth a Phartneriaeth y Cyngor drwy ffonio’r rhif ar waelod y dudalen hon. 

meetings
 Dyddiad Cyfarfod: Agenda: Cofnodion:
15th Hydref 2021 Agenda 2nd Gorffennaf 2021
2nd Gorffennaf 2021 Agenda 30th Ebrill 2021
30th Ebrill 2021 Agenda  5th Chwefror 2021
5th Chwefror 2021 Agenda  4th Rhagfyr 2020
4th Rhagfyr 2020 Agenda  2nd Hydref 2020
2nd Hydref 2020 Agenda  10th Iau 2020
10th Iau 2020  Agenda 28th Chwefror 2020
28th Chwefror 2020 Agenda 5th Rhagfyr 2019
5th Rhagfyr 2019 DD/B 18th Hydref 2019
18th Hydref 2019 Agenda 10th Gorffennaf 2019
10th Gorffennaf 2019 Agenda 9th Ebrill 2019
9th Ebrill 2019 Agenda 6th Chwefor 2019
Man using tablet


Archif Cofnodion:

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol y BGC ers sefydlu’r bwrdd yn Ebrill 2016:

2018 -19

6th Chwefor 2019 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

10th Rhagfyr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

25th Medi 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

3rd Gorffennaf 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau  

2017-18 

18th Ebrill 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

13th Mehefin 2017 - CofnodionAgenda a Phapurau

16th Awst 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

19th Medi 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

30th Tachwedd 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

29th Ionawr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

2016-17 

19th Mai 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

7th Gorffennaf 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

27th Medi 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

15th Rhagfyr 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board