Cyfarfodydd BGC

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn cwrdd tua phob deufis ac mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd diweddar ar gael isod.

Mae Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg yn craffu ar waith y bwrdd. Mae ystod o grwpiau partneriaeth yn gweithio ar draws y Fro sy’n adrodd i’r BGC. Os hoffech ddysgu mwy am y rhain cysylltwch â Thîm Strategaeth a Phartneriaeth y Cyngor drwy ffonio’r rhif ar waelod y dudalen hon. 

meetings
 Dyddiad Cyfarfod: Agenda: Cofnodion:
23 Medi Agenda 8 Gorffennaf 2022
8 Gorffennaf 2022 Agenda  1 Ebrill 2022
1 Ebrill 2022 Agenda 3 Rhagfyr 2021
3 Rhagfyr 2021 Agenda 15 Hydref 2021
15 Hydref 2021 Agenda 2 Gorffennaf 2021
2 Gorffennaf 2021 Agenda 30 Ebrill 2021
30 Ebrill 2021 Agenda  5 Chwefror 2021
5 Chwefror 2021 Agenda  4 Rhagfyr 2020
4 Rhagfyr 2020 Agenda  2 Hydref 2020
2 Hydref 2020 Agenda  10 Iau 2020
10 Iau 2020  Agenda 28 Chwefror 2020
28 Chwefror 2020 Agenda 5 Rhagfyr 2019
5 Rhagfyr 2019 DD/B 18 Hydref 2019
18 Hydref 2019 Agenda 10 Gorffennaf 2019
10 Gorffennaf 2019 Agenda 9 Ebrill 2019
9 Ebrill 2019 Agenda 6 Chwefor 2019
Man using tablet


Archif Cofnodion:

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol y BGC ers sefydlu’r bwrdd yn Ebrill 2016:

2018 -19

6th Chwefor 2019 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

10th Rhagfyr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

25th Medi 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

3rd Gorffennaf 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau  

2017-18 

18th Ebrill 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

13th Mehefin 2017 - CofnodionAgenda a Phapurau

16th Awst 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

19th Medi 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

30th Tachwedd 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

29th Ionawr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

2016-17 

19th Mai 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

7th Gorffennaf 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

27th Medi 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

15th Rhagfyr 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board