Cyfarfodydd BGC

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn cwrdd tua phob deufis ac mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd diweddar ar gael isod.

Mae Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg yn craffu ar waith y bwrdd. Mae ystod o grwpiau partneriaeth yn gweithio ar draws y Fro sy’n adrodd i’r BGC. Os hoffech ddysgu mwy am y rhain cysylltwch â Thîm Strategaeth a Phartneriaeth y Cyngor drwy ffonio’r rhif ar waelod y dudalen hon. 

meetings
 Dyddiad Cyfarfod: Agenda: Cofnodion:
10th Iau 2020  Agenda 28th Chwefror 2020
28th Chwefror 2020 Agenda 5th Rhagfyr 2019
5th Rhagfyr 2019 DD/B 18th Hydref 2019
18th Hydref 2019 Agenda 10th Gorffennaf 2019
10th Gorffennaf 2019 Agenda 9th Ebrill 2019
9th Ebrill 2019 Agenda 6th Chwefor 2019
Man using tablet


Archif Cofnodion:

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol y BGC ers sefydlu’r bwrdd yn Ebrill 2016:

2018 -19

6th Chwefor 2019 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

10th Rhagfyr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

25th Medi 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

3rd Gorffennaf 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau  

2017-18 

18th Ebrill 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

13th Mehefin 2017 - CofnodionAgenda a Phapurau

16th Awst 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

19th Medi 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

30th Tachwedd 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

29th Ionawr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

2016-17 

19th Mai 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

7th Gorffennaf 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

27th Medi 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

15th Rhagfyr 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board