Cyfarfodydd BGC

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) yn cwrdd tua phob deufis ac mae agendâu a chofnodion cyfarfodydd diweddar ar gael isod.

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg fydd yn craffu ar waith y bwrdd. Mae amrywiaeth o grwpiau partneriaeth yn gweithio ar draws y Fro sy'n adrodd i'r BGC, os hoffech wybod mwy am y rhain, cysylltwch â Grŵp Cynghori Strategol y Cyngor - Strategaeth Gorfforaethol a Mewnwelediad drwy ValePSB@valeofglamorgan.gov.uk.

meetings
 Dyddiad Cyfarfod: Agenda: Cofnodion:
9 Ebrill 2024 Agenda 31 Ionawr 2024
31 Ionawr 2024  Agenda 22 Tachwedd 2023
22 Tachwedd 2023 Agenda 20 Medi 2023
20 Medi 2023 Agenda 21 Mehefin 2023
21 Mehefin 2023 Agenda 3 Mai 2023
3 Mai 2023 Agenda 27 Chwefror 2023
27 Chwefror 2023 Agenda 23 Ionawr 2023
23 Ionawr 2023 Agenda 25 Tachwedd 2022
25 Tachwedd 2022
Agenda 17 Hydref 2022
17 Hydref 2022 Agenda 23 Medi 2022
23 Medi 2022 Agenda 8 Gorffennaf 2022
8 Gorffennaf 2022 Agenda  1 Ebrill 2022
1 Ebrill 2022 Agenda 3 Rhagfyr 2021
3 Rhagfyr 2021 Agenda 15 Hydref 2021
15 Hydref 2021 Agenda 2 Gorffennaf 2021
2 Gorffennaf 2021 Agenda 30 Ebrill 2021
30 Ebrill 2021 Agenda  5 Chwefror 2021
5 Chwefror 2021 Agenda  4 Rhagfyr 2020
4 Rhagfyr 2020 Agenda  2 Hydref 2020
2 Hydref 2020 Agenda  10 Iau 2020
10 Iau 2020  Agenda 28 Chwefror 2020
28 Chwefror 2020 Agenda 5 Rhagfyr 2019
5 Rhagfyr 2019 DD/B 18 Hydref 2019
18 Hydref 2019 Agenda 10 Gorffennaf 2019
10 Gorffennaf 2019 Agenda 9 Ebrill 2019
9 Ebrill 2019 Agenda 6 Chwefor 2019
Man using tablet


Archif Cofnodion:

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd blaenorol y BGC ers sefydlu’r bwrdd yn Ebrill 2016:

2018 -19

6th Chwefor 2019 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

10th Rhagfyr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

25th Medi 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

3rd Gorffennaf 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau  

2017-18 

18th Ebrill 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

13th Mehefin 2017 - CofnodionAgenda a Phapurau

16th Awst 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

19th Medi 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

30th Tachwedd 2017 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

29th Ionawr 2018 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

2016-17 

19th Mai 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

7th Gorffennaf 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

27th Medi 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau 

15th Rhagfyr 2016 - Cofnodion - Agenda a Phapurau

 

Welsh Copyrights © 2018. All Rights Reserved by Vale of Glamorgan Public Services Board